Można zgłaszać sprawy bieżące oraz każdy problem dotyczący osiedla!

 

Na zebraniu rady w dniu 14.06.2016r. podjęto uchwałę o pełnieniu dyżurów przez członków 
Rady Osiedla Wilcze Gardło.

Dyżury członków rady, odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz.: 18:00-19:00 w biurze rady Plac Jaśminu 2.

Wszelkie uwagi i sprawy związane z naszym osiedlem można zgłosić do dyżurującego radnego.

Pierwszy dyżur będzie 4 lipca br od godz. 18:00 — 19:00 dyżur pełni radny Janusz Żak.

Następny dyżur 1 sierpnia br od godz.: 18:00-19:00 dyżur pełni radny Jarosław Malik.

zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami.