Pierwszym kierownikiem szkoły w Wilczym Gardle po zakończeniu II wojny światowej był Kazimierz Jastrzębski. Po krótkim okresie kierowania szkołą zrezygnował z tej funkcji, a nowym kierownikiem został Bronisław Kordal.

Nauka odbywała się w klasach łączonych, a dzieci uczyły się głównie języka polskiego i historii dziejów Śląska. W tym czasie dzieci mieszkające w Wilczym Gardle pochodziły z różnych stron Francji, a miejscowi Ślązacy posługiwali się prawie wyłącznie gwarą, z dużo ilością germanizmów. Dlatego głównym zadaniem szkoły było doskonalenie języka polskiego wraz z elementami historii Śląska i Polski.

Źródło i więcej informacji: http://gliwicesp2.edupage.org

Najnowsze aktualności

Tydzień ekologii

12.04.2014 r.
W ramach „Tygodnia ekologii”, który w tym roku poświęcony był energii elektrycznej, rozstrzygnięto konkursy w klasach 0 – III oraz IV – VI. Na apelu podsumow (...)

Żabi koncert klasy II

12.04.2014 r.
Klasa II powitała wiosnę wierszami i piosenkami. Publiczności najbardziej spodobał się żabi koncert...

Mikołajki

11.12.2013 r.
W dniu św. Mikołaja dzieci z klas I-III najpierw, jak zwykle, doskonale bawiły się w Alegrze. Po powrocie do szkoły spotkały się z Mikołajem, który czekał już n (...)

Niech żyje nam górniczy stan!

11.12.2013 r.
W dniu górniczego święta maluchy z przedszkola i nasi uczniowie wierszem i piosenką uczcili ciężką pracę górników. W koncercie dla nich, który zapowiedziała pan (...)